About Us

alignment 

by

menoodj

 

wie zijn wij! 

Alignment by Menoodj

Alignment by Menoodj- En

Misfortune happens to you, happiness happens to you too. Illness, setbacks, poverty, depression and more….. as a human being you are the plaything of everything that can happen to you.

But what if that’s not the case, what if you create your own reality yourself, not a small part of your life but your whole life? From your birth to your death and beyond.

Menoodj provides insights tools and life-changing insights and exercises that everyone (including organizations) can easily apply and of which you immediately experience the positive consequences.

If you want to take your life into your own hands and create a happy life for yourself or if you’re stuck and you don’t know why something just happened to you and not someone else, this is what can show you the way.

Questions like how do I find my happiness, how do I find my love, how do I create wealth or success, the answers are decidedly or rather waiting for you in Alignment.

A clear, simple program that teaches you to be aware that thoughts, emotions and energy create your reality. And that if you don’t like your reality, you can turn it into anything you want at any moment. Science and spirituality meet here and melt into atoms, molecules that are converted into vibrations and vibrations that are converted into thoughts and thoughts into beliefs, your beliefs that define who you are.

Together with Alignment Consultancy you will get to work and investigate your belief systems. You become aware of this system and of your place in a greater consciousness. A consciousness where all knowledge and experiences are stored and to which you can connect. You become aware of beliefs that serve you and you let go of the beliefs that have served you and no longer suit you.

Once you have reached the level where you see contrast (negative experiences) as brightness, then you are a conscious creator.

 

Menoodj:

“you are here to experience and grow and that’s how we all grow. You are part of a greater whole and connected to everything. What is especially important is that you always stay close to your (inner) self. That you always do what you want and you don’t live up to other people’s expectations. If you let everyone be who they are and they can let you be who you are then you can create anything you want. Because the key to creation and manifestation is to feel good and once you master that, nothing stands in your way.”

Alignment by Menoodj-NL

Ongeluk overkomt je, geluk overkomt je ook. Ziekte, tegenslag, armoede, depressies en meer….. als mens ben je de speelbal van wat je allemaal kan overkomen.

Maar wat nou als dat niet zo is, wat nou als jij zelf je eigen werkelijkheid creëert, niet een klein deel van je leven maar heel je leven? Van je geboorte tot aan je dood en verder.

Menoodj geeft inzichten tools en levens veranderende inzichten en oefeningen, die iedereen (ook organisaties) gemakkelijk kan toepassen en waarvan je direct de positieve gevolgen van ondervindt.

Als jij je leven in eigen hand wilt nemen en je een gelukkig leven voor jezelf wilt creëren of als je vastzit en je weet niet waarom jou net datgene overkomt en niet een ander, dan is dit wat je hierbij de weg kan wijzen.

Vragen als hoe vind ik mijn geluk, hoe vind ik mijn liefde, hoe creëer ik rijkdom of succes, de antwoorden liggen besloten of eerder gezegd te wachten op jou in Alignment.

Een heldere, eenvoudig programma wat je leert bewust te zijn dat gedachten, emoties en energie je werkelijkheid scheppen. En dat als je werkelijkheid je niet bevalt je deze elk moment kan veranderen in alles wat jij wenst. Wetenschap en spiritualiteit ontmoeten elkaar hier en smelten ineen atomen, moleculen die worden omgezet in vibraties en vibraties die worden omgezet in gedachten en gedachten in overtuigingen, jouw overtuigingen die bepalen wie jij bent.

Samen met Alignment Consultancy ga je aan de slag en onderzoek je je overtuigingsstelsels. Je wordt bewust van dit stelsel en van jouw plaats in een groter bewust zijn. Een bewustzijn waar alle kennis en ervaringen in zijn opgeslagen en waar jij je op kunt aansluiten. Je wordt je bewust van overtuigingen die je dienen en je laat de overtuigingen die je gediend hebben en niet meer bij je passen gaan.

Als je eenmaal het niveau hebt bereikt waarin je contrast (negatieve ervaringen) ziet als helderheid, dan ben jij een bewuste schepper.

 

Menoodj:

“jij bent hier om te ervaren en te groeien en daardoor groeien wij allemaal. Je bent een onderdeel van een groter geheel en geconnecteerd met alles. Wat vooral heel belangrijk is is dat je altijd dicht bij je (innerlijke) zelf blijft. Dat je altijd doet wat jij wilt en je niet leeft naar andermans verwachtingen. Als jij iedereen laat zijn wie ze zijn en zij kunnen jouw laten zijn wie jij bent dan kun je alles creeren wat je wilt. Want de sleutel tot creatie en manifestatie is je goed voelen en eenmaal als je dat meester bent dan staat niets jou meer in de weg.”

persoonlijke klanten

zakelijke klanten

meditatie workshops

Services

Alignment PROGRAM

The Alignment Program is designed for people who want to take control of their lives and take responsibility of it. if you are not yet familiar with the alignment program, we will explain here what the program contains and how you can apply it. 

PACKAGES & PRICES

Alignment offers you different packages and prices. Choose which package is best for you. Soon you will also be able to subscribe to our 4-step program via the Alignment App. We also offer companies complete business packages.

ALIGNMENT WORKBOOK

If your budget is not sufficient for the personal Alignment training, you can always turn to the Alignment Workbook. The Alignment workbook teaches you through self-study how you can manifest everything you want in your life.

4 STEPS TO ALIGNMENT

 The Alignment Program is based on 4 simple steps of using your capability to focus, so you will be able to choose the thoughts that you want in order to have the right emotion, frequency and vibration, which will eventually create the condition that you want. The program teaches you in 4 simple steps how to be a deliberate creator.

MEDITATION

Meditation is not designed to stop thoughts. This is impossible. We are made to have thoughts so you will never be able to stop your thoughts. What you can do is focus on the thoughts that serve you. Alignment teaches you the 3 basic principles of meditation that will form the source code for you to create. .

WORKSHOP

We give various workshops and seminars worldwide. They are workshops and seminars based on the LOA, creating your own reality or the Alignment book “you get what you think”. Check our agenda for the next workshops and make a booking.

Let’s Build Something

 

 

Juliana van Stolberglaan 288

2595 CP The Hague

The Netherlands

+32 (0) 471-862-613

info@alignmentconsultancy.com