VIBRATIONAL UNIVERSE

VIBRATIONAL UNIVERSE. en

We came to experience life for the expansion of ourselves and the universe. We are born in a universe where everything (material and non material) is moving energy, meaning VIBRATIONS. In order to translate a vibration you need a translator. Luckily  we are translators of vibrations. We translate vibration with our senses. This means we can receive and broadcast vibrations in to our physical world. Every thought is basically a vibration that you have attracted and translated in a thought. Furthermore every thought/object/condition you attract has his own frequency. A group of  your similar thoughts creates such a powerful emotion that it will start to broadcast a frequency (vibration). That same broadcasted frequency can only connect with the same frequency. Think about it as a radio station or a television set. You can only receive channel 1 if you actually turn on channel 1. 

Now, let’s assume we can control our vibrations by our feelings and observations: If this is true, aren’t we able to create our own reality or attract the object that we want? Simply by deliberately broadcasting the frequency/vibration of the condition we want.  If you align your vibration on the same vibrational frequency of the condition/object (relationship, car, job etc) you desire, you can attract/create anything in your life.  

 

VIBRATIONAL UNIVERSE. nl

We zijn gekomen om het leven te ervaren voor de expansie van onszelf  om rijker te worden aan ervaringen en het exapnderen van het universum.We worden geboren in een universum. We zijn gekomen om het leven te ervaren voor de expansie van onszelf om rijker te worden aan ervaringen en het exapnderen van het universum. We worden geboren in een universum waar alles (materiële en niet-materiële) energie in beweging is, waar alles een vibratie is. Om een ​​Vibratie te vertalen heb je een vertaler nodig. Gelukkig zijn wij vertalers van vibraties. We vertalen vibraties met onze zintuigen. Dit betekent dat we vibraties kunnen ontvangen en uitzenden naar onze fysieke wereld. Elke gedachte is in feite een vibratie die je hebt aangetrokken en vertaald in een gedachte. Verder heeft elke gedachte/object/conditie die je aantrekt zijn eigen frequentie dus vibratie. Een groep van jouw gelijkaardige gedachten creëert zo’n krachtige emotie dat het een frequentie (vibratie) gaat uitzenden. Diezelfde uitgezonden frequentie kan alleen verbinding maken met dezelfde frequentie. Zie het als een radiostation of een televisietoestel. Je kunt kanaal 1 alleen ontvangen als je kanaal 1 ook daadwerkelijk aanzet op je toestel.

Laten we voor het gemak aannemen dat we onze vibraties kunnen beheersen (wat wij ook echt kunnen) door onze gevoelens en waarnemingen als dit waar is, zijn we dan niet in staat om onze eigen realiteit te creëren of het object aan te trekken dat we willen? Simpelweg door doelbewust de frequentie/vibratie van hetgeen we willen uit te zenden. Als je je vibratie afstemt op dezelfde frequentie van de conditie of het object (relatie, auto, baan enz.) die je wenst, kun je alles in je leven aantrekken/creëren.Maar je moet wel weten hoe je een frequentie of vibratie kunt wijzigen. Wat kje ook moet weten is wat bepaald nu de frequentie van een vibratie? Iedereen is in staat om dit te leren maar je meot je er wel bewust van zijn dat je het al doet en dat je het kan.