Call Today

+32 471862613

}
Hours

Mon – Fri, 8am to 5pm

ALIGNMENT – JE KRIJGT WAT JE DENKT / YOU GET WHAT YOU THINK

27,50

This workbook teaches you the basics of Alignment, order the book and live the life you are supposed to live.

Clear

Description

NEDERLANDS:

Ongeluk overkomt je, geluk overkomt je ook. Ziekte, tegenslag, armoede, depressies en meer….. als mens ben je de speelbal van wat je allemaal kan overkomen. Maar wat nou als dat niet zo is, wat nou als jij zelf je eigen werkelijkheid creëert, niet een klein deel van je leven maar heel je leven? Van je geboorte tot aan je dood en verder. In dit boek geeft Menoodj, inzichten tools en levens veranderende inzichten en oefeningen, die iedereen gemakkelijk kan toepassen en waarvan je direct de positieve gevolgen van ondervindt. Als jij je leven in eigen hand wilt nemen en je een gelukkig leven voor jezelf wilt creëren of als je vastzit en je weet niet waarom jou net datgene overkomt en niet een ander, dan is dit het boek wat je hierbij de weg kan wijzen. Vragen als hoe vind ik mijn geluk, hoe vind ik mijn liefde, hoe creëer ik rijkdom of succes, de antwoorden liggen besloten in het Alignment werkboek; je krijgt wat je denkt. Van Menoodj. Een heldere, eenvoudig werkboek wat je leert bewust te zijn dat gedachten, emoties en energie je werkelijkheid scheppen. En dat als je werkelijkheid je niet bevalt je deze elk moment kan veranderen in alles wat jij wenst.   Menoodj: “jij bent hier om te ervaren en door jouw te groeien en daardoor groeien wij allemaal. Je bent een onderdeel van een groter geheel en geconnecteerd met alles. Wat vooral heel belangrijk is is dat je altijd dicht bij je (innerlijke) zelf blijft. Dat je altijd doet wat jij wilt en je niet leeft naar andermans verwachtingen. Als jij iedereen laat zijn wie ze zijn en zij kunnen jouw laten zijn wie jij bent dan kun je alles creeren wat je wilt. Want de sleutel tot creatie en manifestatie is je goed voelen en eenmaal als je dat meester bent dan staat niets jou meer in de weg.”

ENGLISH:

Misfortune happens to you, happiness happens to you too. Illness, setbacks, poverty, depression and more….. as a human being you are the playground of everything that can happen to you. But what if that is not the case, what if you create your own reality yourself, not a small part of your life but your whole life? From your birth to your death and beyond. In this book, Menoodj provides tools and life-changing insights and exercises that anyone can easily apply and of which you immediately experience the positive consequences. If you want to take your life into your own hands and create a happy life for yourself or if you are stuck and you don’t know why something just happened to you and not someone else, then this is the book that can show you the way. Questions like how do I find my happiness, how do I find love, how do I create wealth or success, the answers are contained in the Alignment workbook; You get what you think. A clear, simple workbook that teaches you to be aware that thoughts, emotions and energy create your reality that you are part of a larger consciousness. And that if you don’t like your reality, you can change it into anything you want at any moment. Menoodj: “You are here to experience and expand, and because of that we all grow. You are part of a greater whole and connected to everything. What is especially important, is that you always stay close to your (inner) self. That you always do what you want and you don’t live up to other people’s expectations. If you let everyone be who they are and they can let you be who you are then you can create anything you want. Because the key to creation and manifestation is to feel good and once you master that, nothing stands in your way. You can be, do or have anything…”

Additional information

language

Dutch, English

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ALIGNMENT – JE KRIJGT WAT JE DENKT / YOU GET WHAT YOU THINK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.